iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για την Πυροσβεστική;


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Θέσεις για το διορισμό διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, προκηρύχθηκαν, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από την Παρασκευή 18-11-2016 μέχρι και την Δευτέρα 28-11-2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 14.00.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση