iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δωρεάν μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να κάνει δεκτούς το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και κατόπιν εξετάσεων έως και 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις.

Κλασική Φιλολογία: 10 θέσειςΒυζαντινή Φιλολογία: 5 θέσειςΝεοελληνική Φιλολογία: 9 θέσειςΓλωσσολογία: 5 θέσειςΙστορία και Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου: 2 θέσεις για Θέατρο και 4 θέσεις για Κινηματογράφο


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον 6,50 «Λίαν Καλώς». Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας.Αντίγραφο αποδεικτικού γλωσσομάθειας μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στο επίπεδο Β2 ή ανώτερο. Αν δεν υπάρχει τίτλος γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες της επιλογής του. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται αποδεικτικό γνώσης και της ελληνικής γλώσσας.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους από τους υποψηφίους πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 30-11-2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 30-11-2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΤμήμα Φιλολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών741 00 Ρέθυμνο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας δείτε εδώ.

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση