iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
Σεισμός κρήτη

Βόρειο και Νότιο Πέλαγος της Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στα θρανία του Δημοτικού και του Γυμνασίου μαθαίναμε από τα βιβλία και τους χάρτες ότι το πέλαγος νότια της νήσου Κρήτης ονομάζεται Λιβυκό, και το πέλαγος βόρεια της νήσου Κρήτης ονομάζεται Κρητικό. Αυτοί οι γεωγραφικοί χαρακτηρισμοί έχουν πλέον αλλάξει.

Αν ανατρέξει κάποιος στην εγκυκλοπαίδεια και στα σχολικά βιβλία για να διαβάσει τι ονομάζουμε «πέλαγος», τότε θα δει ότι «ως πέλαγος χαρακτηρίζεται η πέραν της όποιας ακτής απλωμένη θαλάσσια έκταση, μικρότερη όμως εκείνης της Θάλασσας και της οποίας όμως αποτελεί μέρος (π.χ. Μεσόγειος Θάλασσα - Αιγαίο Πέλαγος - Σαρωνικός Κόλπος).

του Μανώλη Γεωργίου Λουτσέτη, σμήναρχος Ε.Α.

Έτσι, η Θάλασσα περιλαμβάνει, εκτός τις επιμέρους θάλασσες, και πελάγη. Κάθε δε πέλαγος περιλαμβάνει κόλπους και κατώτερες ακτογραφικές διαβαθμίσεις.

Γενικά το πέλαγος λαμβάνει ονομασία εκείνη της κύριας ακτής που περιβρέχει ή από ιστορικό γεγονός που συνέβη σε αυτό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πέλαγος γύρω από όλη τη νήσο Κρήτη έπρεπε να ονομάζεται Κρητικό Πέλαγος.

Γνωρίζοντας αυτά, ξεκίνησα το 2014 αλληλογραφία με τα υπουργεία για τη μετονομασία του Λιβυκού Πελάγους με το γεωγραφικό χαρακτηρισμό "Νότιο Κρητικό Πέλαγος".

Έγγραφο του 2014 της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, απαντώντας σε σχετική επιστολή μου προς τα υπουργεία, αναφέρει ότι οι γεωγραφικοί χαρακτηρισμοί των θαλάσσιων περιοχών γύρω από τη νήσο Κρήτη έχουν αλλάξει εδώ και 14 χρόνια και λέει ότι:

α) Η θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Κρήτης ονομάζεται πλέον "Βόρειο Κρητικό Πέλαγος", αντί της παλαιάς ονομασίας που ήταν "Κρητικό Πέλαγος", και

β) Η θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Κρήτης ονομάζεται πλέον "Νότιο Κρητικό Πέλαγος", αντί της παλαιάς ονομασίας που ήταν "Λιβυκό Πέλαγος".

Υπάρχει επίσης από το 2015 αλληλογραφία σε εξέλιξη με το υπουργείο Παιδείας για τη διόρθωση των σχολικών βιβλίων.

Μπορεί στους χάρτες και στα σχολικά βιβλία να αναγράφονται ακόμη και σήμερα οι παλαιές ονομασίες, αλλά αυτό είναι θέμα χρόνου για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τα αντανακλαστικά της Πολιτείας δεν είναι γρήγορα.

Από το Δεκέμβριο του 2015 ξεκίνησα αλληλογραφία με το κ. υπουργό Εθνικής Άμυνας, με θέμα το Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Αφορμή δόθηκε από ένα δελτίο Τύπου του υπουργείου Άμυνας, που αναφερόταν σε κοινές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και της Αιγύπτου στο «Λιβυκό Πέλαγος». Επειδή όμως η ονομασία αυτή έχει αλλάξει, ζήτησα από τον κ. υπουργό:

α. Να διορθώσει το σχετικό δελτίο Τύπου, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό και διορθώθηκε στη σωστή ονομασία "Νότιο Κρητικό Πέλαγος".

β. Να μεριμνήσει για το συντονισμό των λοιπών υπουργείων στη χρήση των σωστών γεωγραφικών όρων. Και αυτό έγινε αποδεκτό και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε το συντονισμό, ενημερώνοντας τα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών για τα περαιτέρω.

γ. Να με ενημερώσει για τους γεωγραφικούς χαρακτηρισμούς των θαλάσσιων περιοχών γύρω από τη νήσο Κρήτη, που χρησιμοποιούνται στα σχέδια και στους χάρτες από τα Γενικά Επιτελεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για τα παραπάνω στο από 3/6/2016 έγγραφο του το ΓΕΕΘΑ, απαντώντας στη σχετική επιστολή μου προς τον κ. υπουργό, αναφέρεται ότι:

«Για τις θαλάσσιες περιοχές βορείως και νοτίως της νήσου Κρήτης, το ΥΠΕΘΑ θεωρεί αποδεκτές και χρησιμοποιεί στους χάρτες και στα σχετικά έγγραφα τις παρακάτω ονομασίες:

α. "Κρητικό Πέλαγος" και "Βόρειο Κρητικό Πέλαγος" για τη θαλάσσια περιοχή βορείως της νήσου Κρήτης.

β. "Λιβυκό Πέλαγος" και "Νότιο Κρητικό Πέλαγος" για τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της νήσου Κρήτης».

Επίσης διαβεβαιώνει ότι η χρήση των παραπάνω ονομασιών δε δημιουργεί απολύτως κανένα πρόβλημα στη σχεδίαση, την εκτέλεση και το συντονισμό διακλαδικών επιχειρήσεων.

Υπάρχει όμως ένα δαιδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα που ακόμη να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές, και ενημερώνω εγώ τον κόσμο μέσα από ειδική σελίδα που δημιούργησα στο fb, <https://www.facebook.com/groups/mloutsetis/> παρουσιάζοντας όλους τους επίσημους χάρτες που αφορούν τη θάλασσα της Κρήτης, καθώς και όλη τη σχετική αλληλογραφία.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, παρακαλώ θερμά όσους ασχολούνται με την εκτύπωση χαρτών ή τη χρήση γεωγραφικών όρων σε οποιανδήποτε μορφή, όπως συμβουλεύονται την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού μας Ναυτικού, ή το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αν δε δέχονται τα παραπάνω.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση