iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017
όρκος

Για να μην ξεχνιόμαστε


Για να μην ξεχνιόμαστε με υπερπληθωρισμό της ιστορικής μνήμης, δεν είμαστε "όλοι μαζί" στο μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο της Αντίστασης στην Κατοχή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση