iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2016
Τυφλή

Οι δύο δρόμοι


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Πάντα υπάρχουν δύο δρόμοι, ακόμη καιψ στο διαφαινόμενο αδιέξοδο, το κρίσιμο είναι η Γνώση και η Άγνοια

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση