iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
Τυφλή

Οι δύο δρόμοι


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Πάντα υπάρχουν δύο δρόμοι, ακόμη καιψ στο διαφαινόμενο αδιέξοδο, το κρίσιμο είναι η Γνώση και η Άγνοια

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση