iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ψηφιακή μαστογραφία

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη ψηφιακή μαστογραφία και άλλες 84 εξετάσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μια σειρά από σημαντικές εξετάσεις, όπως η ψηφιακή μαστογραφία, το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας και β' επιπέδου, η αξονική στεφανιογραφία, το κολπικό υπερηχογράφημα θα καλύπτονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ, μετά την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων στην οποία προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ αυτών οι σημαντικότερες είναι οι:

Ψηφιακή Μαστογραφία

Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Β' Επιπέδου

Προγεννητικός Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση

HPV

Αξονική Στεφανιογραφία

Κολπικό Υπερηχογράφημα

PCR για Γρίπη Α/Η1Ν1

Επίσης, το υπουργείο Υγείας προχώρησε και σε ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ανακοστολόγηση της «Διαγνωστικής Αρθροσκόπησης», η οποία είχε κοστολογηθεί αρχικά από το ΚΕΣΥ, το 2014, ως Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο (ΚΕΝ), στα 1.500 €.

Με την ανακοστολόγηση η αποζημίωση που καλείται να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 150 € για την ιατρική αμοιβή και 150 € για τα αναλώσιμα.

Μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη, η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 € στα 400 € είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET-CT).

Το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων, προχωρά στη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία διασφαλίζουν την ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας αλλά και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος»

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση