iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
Vatnajoekullnodefullimage2

Παγετώνας από το διάστημα


Ο παγετώνας  Vatnajökull της Ισλανδίας σε αυτή την εντυπωσιακή φωτογραφία που τράβηξε ο Ευρωπαϊκός δορυφόρος Landsat-8. Οι παγετώνες καλύπτουν το 11% της επιφάνειας της χώρας και ο συγκεκριμένος είναι ο μεγαλύτερος τόσο της Ισλανδίας όσο και της Ευρώπης με μια έκταση 8.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.   

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση