iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ΜΙΣΘΟΣ ΕΥΡΩ

Οικογένεια αγροτών με χρέος 1 εκ. ευρώ πληρώνει δόση 40 ευρώ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα, στην  Ιεράπετρα,  η οποία χρωστάει - συνολικά - πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, θα πληρώνει μηνιαία δόση 40 ευρώ, έπειτα από την παρέμβαση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών.

«Βόμβα»  για τις Τράπεζες , η με ημερομηνία 1-10-2016, Προσωρινή Διαταγή , για οικογένεια αγροτών , δανειοληπτών, με ενήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Λασιθίου, όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους (κύρια κατοικία , δεύτερη κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια) από τις Τράπεζες και από τους Ιδιώτες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται για οικογένεια δανειοληπτών αγροτών,  από την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας.

Το συνολικό  χρέος, του  συζύγου είναι 715.871,25 ευρώ, σε διάφορες τράπεζες και Ιδιώτες, η δε σύζυγος οφείλει 651.828,81 ευρώ, σε τράπεζες. Συνολικά η οικογένεια  οφείλει το ποσό των 1.367.700,06 ευρώ.


Συγκεκριμένα η υπόθεση:

1.      Ο οφειλέτης διαθέτει  εισόδημα  4.997,29 ανά έτος , από αγροτικά εισοδήματα

2.      Η οφειλέτρια διαθέτει αγροτικά εισοδήματα, που δεν επαρκούν  για την διαβίωση  της

3.      Ο οφειλέτης διαθέτει κύρια κατοικία  120τ.μ και  επαγγελματική στέγη  120.τ.μ σε οικόπεδο 158 τ.μ και πλήθος αγροτεμαχίων μονοετούς και πολυετούς καλλιέργειας

4.      Η οφειλέτρια διαθέτει κατοικία 16 τ.μ , οικόπεδο  70 τ.μ  ποσοστό συνιδιοκτησίας 18,75 % και  αγροτεμάχια

Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας, αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των παρόντων διαδίκων , τα επιδειχθέντα έγγραφα, την οικονομική ρευστότητα  των αγροτών, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.

  • Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
  • Διατάσσει ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των αιτούντων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής  κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, μέχρι  την εκδίκαση της αίτησης.
  • Ορίζει μηνιαία δόση 40 ευρώ,  και για τον σύζυγο, ποσό το οποίο είχε προτείνει ο ίδιος, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης,  που έχει οριστεί να συζητηθεί, στις  28-04-2017,  για δε την σύζυγο "μηδενικές δόσεις " καθότι το μηνιαίο εισόδημά της, κρίνεται ανεπαρκές για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας  είναι  σημαντική , για την αγροτική οικογένεια  των αγροτών, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση