iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
εξοικονομώ κατ οίκον οικολογία ενέργεια

Δεν είναι ρομαντισμός, είναι ανάγκη!


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Βλέπουμε πολλούς φίλους να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την όποια αναφορά σε οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία.

Όμως όλα αυτά δεν είναι απλές ρομαντικές κοινωνικοπολιτικές ιδεολογίες, αλλά αναγκαιότητες για την εξασφάλιση του μέλλοντος του είδους μας, αλλά και των υπολοίπων έμβιων ειδών του πλανήτη.

Ταυτόχρονα, αποτελούν και μια ευκαιρία ανάπτυξης διαφορετικής: Μια ανάπτυξης βιώσιμης που δε θα στηρίζεται στην καταστροφή του περιβάλλοντος για τη διάσωση των εισοδημάτων ενός πολύ μικρού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού...

ΕΣΤ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση