iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
τροφιμα

Προσφέρουν δωρεάν τροφιμα και υλικά αγαθά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης, διαχειριστής φορέας του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», σήμερα Σάββατο , από ώρα 12:00΄ έως 17:00΄, πραγματοποιεί δωρεάν διανομή βασικών τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, από τα γραφεία της, οδός Ανωπόλεως 29.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του ως άνω προγράμματος, να προσέλθουν με τις ταυτότητές τους για την παραλαβή των αγαθών και να τηρήσουν την ημέρα και ώρα παραλαβής επειδή θα διανεμηθούν και ευπαθή προϊόντα.

Εάν η παραλαβή των τροφίμων γίνει από άλλο πρόσωπο εκτός από τον ωφελούμενο ή την οικογένεια του, απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότησή του.

Το σύνολο των δικαιούχων έχει ήδη ενημερωθεί και τηλεφωνικά.

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, με Διαχειριστική Αρχή το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση