iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυκλική οικονομία: Να τι χρειαζόμαστε!


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε Διεθνές Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία. Το συνέδριο έγινε στη Γαλλία με φιλοδοξία να στραφει η Ευρώπη στην εξοικονόμηση πόρων, στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, στην επαναξιοποίηση υλικών και στην εναλλακτική χρήση προϊόντων, παραπροϊόντων και αποβλήτων.

Τα στελέχη της Περιφέρειας ενημερώθηκαν για την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, για την υλοποίηση του σχετικού προγράμματος SCREEN, αλλά και τον σχεδιασμό νέων προτάσεων για την διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.


Τι είναι όμως κυκλική οικονομία; Η παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική: Οι εταιρίες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον, τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα σκουπίδια. Έτσι όμως εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους της γης και σπαταλάμε χρήσιμα υλικά. Σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, όλα τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται. Έχει υπολογιστεί ότι με την κυκλική οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξοικονομήσει από 340 έως και 630 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε υλικές δαπάνες, περίπου δηλαδή το 3% του ΑΕΠ της Ευρώπης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση