iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Διαύγεια

Στη Διαύγεια τα στοιχεία των επιδοτούμενων ΜΚΟ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στο φως βγαίνουν στο εξής οι δαπάνες μη κερδοσκοπικών φορέων που λαμβάνουν δημόσιο χρήμα άνω των 3.000 ευρώ ετησίως, με την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Επιχορηγουμένων Φορέων».

Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και λοιποί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν την υποχρέωση να αναρτούν στο πρόγραμμα Διαύγεια τα στοιχεία που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Με εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, δίνεται προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 για τη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών, ενώ για όσους υπόχρεους δεν το πράξουν προβλέπεται διακοπή της επιχορήγησης.

Η ειδική εφαρμογή βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/ ενώ οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στη σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση