iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Περιόρισαν τα ταξίδια και τις διανυκτερεύσεις οι Έλληνες


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Περιορίστηκαν το 2015 τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις που έκαναν οι Έλληνες για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ημεδαπών τουριστών (Έρευνα ∆ιακοπών).

Ειδικότερα, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 5.815.064 ταξίδια και τα άτομα που ταξίδεψαν (ημεδαποί τουρίστες) ανέρχονται σε 3.476.239, σημειώνοντας μείωση 8,2% και 4,6%, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2014. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 57.439.286 και οι δαπάνες σε 1.713.664.522 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,2% και 6,6% αντίστοιχα.

Από τα ταξίδια αυτά, το 93,8% αφορά σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 6,2% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του 2015 µε τα αντίστοιχα του 2014, παρατηρείται μείωση 8,7% στον αριθμό των προσωπικών ταξιδιών και μείωση 5,5% στα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους.

Αντίστοιχα, μείωση 8,8% παρατηρείται στις διανυκτερεύσεις των προσωπικών ταξιδιών και µμείωση 6,4% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Η σημαντικότερη μείωση των ταξιδιών, καθώς και των ατόμων που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών, κατά 11,9% και 11,8% αντίστοιχα. Ομοίως, στις ηλικίες αυτές η μείωση των διανυκτερεύσεων υπολογίζεται σε 14,6% και των δαπανών σε 13,3%.

Μείωση σε απόλυτες τιμές παρουσίασαν τα ταξίδια µε διάρκεια από 4-7 διανυκτερεύσεις και 15 διανυκτερεύσεις και άνω, κατά 8,8% και 10,2% αντίστοιχα, ενώ οι διανυκτερεύσεις µειώθηκαν κατά 9,9% (4- 7 διανυκτερεύσεις) και 8,4% (15 και άνω) αντίστοιχα. Τα ταξίδια από 8 διανυκτερεύσεις και πάνω παρουσίασαν σημαντική μείωση 20,2%.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν οδικώς και θαλασσίως. Από την σύγκριση των στοιχείων αυτών σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 2014, παρατηρείται μείωση 10,4% και 9,8% αντίστοιχα.

Στα περισσότερα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, χρησιμοποιήθηκαν για διαμονή µη ενοικιαζόμενα καταλύματα, ήτοι το 64% του συνόλου των ταξιδιών και 78,4% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Η μεταβολή στα ταξίδια και στις διανυκτερεύσεις µε διαμονή σε µη ενοικιαζόμενα καταλύματα το 2015 ως προς το 2014, ήταν μείωση 8,5% στα ταξίδια και 9,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ομοίως μείωση παρατηρείται στα ταξίδια και στις άλλες κατηγορίες καταλυμάτων: 4,6% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 11,6% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενη κατοικία και 33,2% στα συλλογικά και ειδικά καταλύματα. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν μείωση 6,5% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 36,2% σε συλλογικά και ειδικά καταλύματα, ενώ παρατηρείται αύξηση 4,5% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενη κατοικία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση