iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
Αυτοκίνητα, κυκλοφοριακό

Χαμηλότερα τέλη για τους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ευνοϊκή διάταξη για τους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων ΙΧ αυτοκινήτων, καθώς θα πληρώνουν χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας από το 2017.

Συγκεκριμένα, χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας θα πληρώνουν χιλιάδες φορολογούμενοι - κάτοχοι μεταχειρισμένων ΙΧ αυτοκινήτων, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον υπολογισμό της παλαιότητας, θα μετρά στο εξής το έτος πρώτης ταξινόμησης σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το έτος ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.

Η ευνοϊκή αυτή αλλαγή θεσπίστηκε με το νόμο 4410/2016 και οδηγεί σε μεγαλύτερη παλαιότητα για τα μεταχειρισμένα ΙΧ και έτσι σε μείωση των τελών κυκλοφορίας τους.

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που απεστάλη στους αρμόδιους φορείς και στις ΔΥΟ, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.

Όπου στις ισχύουσες - έως σήμερα - διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)».

Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνεται για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων του 2017 από το υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινισθεί ότι δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές παρά ορισμένες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση φορολογούμενων με παλαιά και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της μαζικής κατάθεσης πινακίδων στις εφορίες.


Για παράδειγμα:

Σε εισαγόμενο μεταχειρισμένο ΙΧ 1.800 κυβικών από ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο ταξινομήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004, αλλά η πρώτη ευρωπαϊκή ταξινόμηση ήταν το 2000, με το ισχύον σύστημα επιβαρύνεται με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 300 ευρώ . Με τις αλλαγές, από το 2017 τα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο αυτοκίνητο μειώνονται σε 280 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση