iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Πανεπιστήμιο

Σχεδόν 300 υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών», προκηρύσσει 289 υποτροφίες σε τρεις επιστημονικούς τομείς.

Το ΙΚΥ έχει προκηρύξει, μετά από σχετική ανακοίνωσή του, 289 υποτροφίες του προγράμματος, με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι υποτροφίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό Δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Οι υποτροφίες εντάσσονται σε τρεις επιστημονικούς τομείς, τις Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στόχος τους είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής περιόδου έως 24 διαδοχικών μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Οκτωβρίου.

Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και κλάδο, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια της υποτροφίας, οι όροι της και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση