iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Νερό

Η χώρα δεν είναι κοινωνικό αγαθό;


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Να σου έχουν πάρει τη χώρα σου, κι εσύ να διαμαρτύρεσαι για το νερό...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση