iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης στη συζήτηση για την "Έξυπνη Εξειδίκευση"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η «Έξυπνη Εξειδίκευση» ήταν το θέμα που συζητήθηκε από τις Περιφέρειες στην συνάντηση Ευρωπαϊκών Περιφερειών στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και η Περιφέρεια Κρήτης.

Σε συνάντηση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (Smart Specialization) συμμετείχε και η Περιφέρεια Κρήτης, που διοργανώθηκε από το δίκτυο ERRIN (European Research Innovation Network). Από τον Διευθυντή του Δικτύου R. Tuffs παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Interreg που εστιάζουν στην Έξυπνη Εξειδίκευση, καθώς και εγκεκριμένες προτάσεις του Interreg Europe εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.

Επίσης, δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες για την Πλατφόρμα «Policy Learning Platform», που θα τεθεί σε λειτουργία το 2017, και μέσω της οποίας οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες θα μπορούν να λαμβάνουν συνεχή πληροφόρηση για τις Στρατηγικές  Έξυπνης Εξειδίκευσης.

H Περιφέρεια Κρήτης παρακολουθεί τις εργασίες και τις δράσεις της Θεματικής Ομάδας «Έξυπνη Εξειδίκευση» του Δικτύου, για την συνεργασία της με άλλες Περιφέρειες - μέλη του Δικτύου, προς αναζήτηση των κοινών προτεραιοτήτων των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στόχος είναι η δημιουργία ομάδων εταίρων για τη διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Πλαισίου Horizon 2020.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση ο Δ Ανδρούτσος, εκπρόσωπος στο Γραφείο της στις Βρυξέλλες.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση