iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
Αμερικανική πρεσβεία Αθήνα

Κλειστά την Δευτέρα τα γραφεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016.

Κι αυτό λόγω τoυ εoρτασμoύ της Hμέρας της  Εργασίας, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση