iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
Νηπιαγωγός - νηπιαγωγείο

Στη 1 αντί στις 12:30 το μεσημέρι θα σχολάνε τα νηπιαγωγάγια


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μέχρι πέρυσι τα κλασικά νηπιαγωγεία σχολούσαν στις 12:30 το μεσημέρι, τα κλασικά δημοτικά σχολεία στη 1:15 το μεσημέρι και τα αναμορφωμένου προγράμματος στις 2. Από φέτος τα δεδομένα αλλάζουν: Οι μαθητές όλων των (μη ολοήμερων) δημοτικών θα σχολάνε στη 1:15, ενώ οι μαθητές όλων των (μη ολοήμερων) νηπιαγωγείων θα σχολάνε στη 1 το μεσημέρι.

Προβλέπεται δηλαδή σχόλασμα μισή ώρα αργότερα για τα νηπιαγωγάκια, των οποίων οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να συνεχίζουν μετά από το δημοτικό σχολείο στη 1:15 για να παραλάβουν τυχόν μεγαλύτερα αδερφάκια.

Ο εναρμονισμός των ωραρίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων προωθήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να σχολάνε τα αδέρφια σε ώρες κοντινές και να μην ταλαιπωρούνται οι γονείς.

Όσοι γονείς δεν εξυπηρετούνται από τη νέα ώρα λήξης των μαθημάτων, θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν τα παιδιά τους στα ολοήμερα τμήματα, τα οποία πλέον θα λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα σχολεία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση