iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ελεύθεροι επαγγελματίες στο στόχαστρο της εφορίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η ακτινογραφία των φορολογικών ελέγχων αλλάζει και πλέον ψηλά στη λίστα ελέγχου μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου, με το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των εσόδων του δημόσιου ταμείου.

Στις υποθέσεις που θα ελεχθούν κατά προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς επίσης και οι επικείμενες υπαγωγές εταιρειών στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Αλλάζει ο χάρτης των φορολογικών ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του έτους και πλέον ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου μπαίνουν ψηλά στη λίστα ελέγχου των εφοριών κι αυτό γιατί συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να αποδώσουν μεγάλες εισπράξεις στο δημόσιο ταμείο.

Η απόφαση της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων ορίζει ότι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών μηχανισμών θα πρέπει να προτάξουν δίδοντας, μεταξύ άλλων, άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους σε:


1. Υποθέσεις οι οποίες αφορούν επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή.


2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.


3. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.


4. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση.

Στις υποθέσεις που θα ελεχθούν κατά προτεραιότητα περιλαμβάνονται και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών, οι επικείμενες υπαγωγές εταιρειών στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα αλλά και οι ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών.

Μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από σήμερα, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες λίστες των φορολογικών υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο.

Ρεπορτάζ: Φωτεινή Μαυροματάκη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση