iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017
ΤΧΣ

O Χριστόφορος Στράτος Προσωρινός CEO στο ΤΧΣ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

O Χριστόφορος Στράτος τοποθετήθηκε προσωρινά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Παράλληλα, προσωρινός αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης.

Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την προσωρινή κάλυψη των εν λόγω θέσεων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), με αριθμό φύλλου 444 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στις 23 Αυγούστου 2016.

Τα δύο νέα στελέχη θα ασκούν τα καθήκοντά τους, έως ότου διοριστούν τα νέα μέλη, με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ «σύμφωνα με το άρθρο 80 του Νόμου 4413 του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιήθηκε ο Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α' 119) με τον οποίο εισάγεται διαδικασία τοποθέτησης μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μελών με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου. Ως εκ τούτου, και μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τοποθετείται ο Χριστόφορος Στράτος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ανώτατο στέλεχος του ΤΧΣ».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση