iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017
Φάρμακα, Φαρμακοβιομηχανία, σκευάσματα

Αναρτήθηκαν προτεινόμενες τιμές των υπό τιμολόγηση φαρμάκων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, οι τελικές προτεινόμενες Χονδρικές τιμές (και τιμές παραγωγού) των υπό τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες αποστέλλονται και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Η νέα λίστα περιλαμβάνει 54 σκευάσματα με πλήρη αίτηση, 49 με Νέα δραστική ουσία, 33 με αίτηση για σταθερό συνδυασμό, 354 με αίτηση για γενόσημο, 6 με αίτηση συγκατάθεσης, 32 με αίτηση για Υβριδικό, 19 με Γνωστή δραστική, 46 με αίτηση  για προϊόν με καλώς καθιερωμένη χρήση, 2 με αίτηση παραδοσιακής φυτικής προέλευσης 2 και 17 με αίτηση για όμοιο βιολογικό.

Πηγή: healthview.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση