iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
Εκπαιδευτικός

Μέχρι 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για 6.200 θέσεις στις ΕΠΑΣ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Λήγει στις 31 Αυγούστου η προθεσμία αιτήσεων στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για φοίτηση 6.200 μαθητών  και μαθητριών, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α ́Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται όπως αναφέρει το esos, έως 31-8-2016 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕ∆ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Οι   Σχολές ανήκουν στη ∆ευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), είναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ' αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Μέρος της αμοιβής της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆ (που αντιστοιχεί σε 11 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση