iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017
Παιδικές χαρές

Πιστοποιούνται 50 παιδικές χαρές του δήμου Ηρακλείου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Υπογράφτηκε την Πέμπτη 18 Αυγούστου, η σύμβαση μεταξύ του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου Ηρακλείου Γιάννη Αναστασάκη και του εκπροσώπου της εταιρείας "TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε." για τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης της λειτουργίας πενήντα (50) παιδικών χαρών εντός των ορίων του δήμου.  

Η Σύμβαση θα έχει δύο φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει την αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών και τη σύνταξη φύλλων ελέγχου. Η Β΄ φάση περιλαμβάνει την επανάληψη της επιθεώρησης σε όποιους χώρους απαιτείται, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων από το Δήμο. Τέλος , θα εκδοθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τους χώρους που ελέγχθηκαν.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση