iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Μαθήματα για ενήλικες

Εγγραφές στο σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας Ηρακλείου (ΣΔΕ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Οι εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση εγγραφής τους κάθε Πέμπτη 9-12 π.μ. και από 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά 6-9 μ.μ.  Πληροφορίες στο τηλ. 2810831145 ή στην έδρα του ΣΔΕ: Συβρίτου 4 Ηράκλειο (Καμίνια 5ο ΕΠΑΛ), E-mail: [email protected].

∙ Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω) για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την απόκτηση απολυτήριου Γυμνασίου σε 2 σχολικά έτη.

∙ Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο και οι μέθοδοι διδασκαλίας στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

∙ Η αξιολόγηση είναι περιγραφική (χωρίς εξετάσεις) και πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολικό περιβάλλον σε χώρους πολιτισμικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος


Δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1. Απολυτήριο Δημοτικού (πρωτότυπο)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4. φωτογραφίες

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση