iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017
ΦΟΡΤΗΓΟ

Εξετάσεις για οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Από την Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιων της Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι, προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση- ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων A.D.R. σύμφωνα με την αριθμ. 153103/12-08-2016 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη  Ηρακλείου.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 23/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στην αίθουσα εξετάσεων της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι για να συμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 20/09/2016.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση