iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
αφισες-αφισοκολληση-ηρακλειο

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση στην Ιεράπετρα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Ιεράπετρας υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας και Εμφάνισης του Δήμου Ιεράπετρας, η αφισοκόλληση και ανάρτηση οποιαδήποτε μορφής αγγελτηρίων επιτρέπεται μόνο με άδεια της Υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό και σε ειδικά καθορισμένα σημεία.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων των ανωτέρω, η Υπηρεσία  προβαίνει στην επιβολή προστίμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ισχύοντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, για διαφημίσεις εκτός πλαισίων επιβάλλεται  πρόστιμο 150,00 €, για διαφημίσεις εντός πλαισίων αλλά χωρίς την απαιτούμενη άδεια πρόστιμο 150,00 €, για διαφημίσεις σε δένδρα πρόστιμο 200,00 €, για αερόπανο 500,00 € και για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά πρόστιμο από 200,00 €.

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Αργύρης Πανταζής με προγραμματισμό και εποικοδομητική συνεργασία  έχουν γίνει μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα τα οποία και συνεχίζονται για να βελτιωθεί η κατάσταση που δημιουργείται από την παράνομη αφισοκόλληση και να κρατηθεί η πόλη καθαρή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση