iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
Μουσείο Βενιζέλου Χανιά

Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει παιδαγωγικές/ διδακτικές μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικής μάθησης και εμπειρίες αναστοχασμού, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικούς, πτυχιούχους Σχολών ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών, Σχολών αρχιτεκτονικής, θεάτρου, κινηματογράφου, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, μουσικών σπουδών, δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.

Ειδικότερος στόχος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων για τον εκπαιδευτικό / μαθησιακό ρόλο των μουσείων σήμερα μέσα μουσειακό περιβάλλον και σε αντίστοιχους εκθεσιακούς χώρους («Συλλογή Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ»), με την ανάπτυξη και υλοποίηση καλών πρακτικών, βιωματικής μάθησης και εικαστικής έκφρασης. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, ένα δια βίου «εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης», ένας χώρος παιχνιδιού και μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το παρόν.

Το Πρόγραμμα στοχεύει να εισάγει και να ενισχύσει τους συμμετέχοντες /ουσες στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής και διδακτικής λειτουργίας του μουσείου, της τοπικής ιστορίας και της πλούσιας εκπαιδευτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες ενδιαφερόντων στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας. 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων και 130 ωρών και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, όπως:

- Μουσεία της Εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα σήμερα: Εκπαιδευτική, κοινωνική και διαπολιτισμική διάσταση.

- Θεωρίες μάθησης και Μουσειοπαιδαγωγική. Μουσείο, εκπαίδευση και ελεύθερος χρόνος.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για μαθητές/ τριες, οικογένειες, παιδιά, ενήλικες, ειδικές κατηγορίες κοινού.

− Δια βίου εκπαίδευση, μουσειακή μάθηση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.

− Αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. 

− Πρακτική Άσκηση και εφαρμογές στο Μουσείο της Εκπαίδευσης & στη «Συλλογή Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Το Πρόγραμμα απευθύνεται: 

α) σε εκπαιδευτικούς, 

β) σε στελέχη της εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν τις μαθησιακές καινοτομίες που προωθούνται σήμερα διεθνώς στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης, και 

γ) σε όσους /ες πτυχιούχους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα πεδία. 

Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακο.

Μέθοδος διδασκαλίας: Μικτή (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Στους / στις συμμετέχοντες/ ουσες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 360 ευρώ

Το πρόγραμμα αποδίδει 5 πιστωτικές μονάδες (5 ECTS). 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά: βιογραφικό σημείωμα και τίτλοι σπουδών.

Θα ακολουθήσει 2η αναγγελία για την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση