iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πυροσβεστική


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Θέσεις για το διορισμό διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Ανθυποπυραγών και τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύχθηκαν, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από την Παρασκευή 15-07-2016 μέχρι και την Παρασκευή 29-07-2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 14.00.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.


Αναλυτικά θα βρείτε την προκήρυξη:

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση