iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

"Αστρονομική" επιχορήγηση βιβλιοθήκης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την  επιχορήγηση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας με το συνολικό ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (107.214,80 ευρώ), ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Στη λίστα των επιχορηγούμενων βιβλιοθηκών βρίσκεται μόνο μια βιβλιοθήκη της Κρήτης. Πρόκειται για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου που χρηματοδοτείται με το... αστρονομικό ποσό των 1.503 ευρώ.

ΕΣΤ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση