iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Πανελλαδικές εξετάσεις - Μαθητές

Εξετάσεις πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις 2ης Περιόδου του 2016, είναι από 04/07/2016 μέχρι και 25/07/2016.

Η  διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης  θα πραγματοποιηθεί το μήνα Σεπτέμβριο. Η ημερομηνία  θα ανακοινωθεί με νέο δελτίο τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ www.kemea.gr. Επίσης,  μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 7710805 και 210 7481630 .

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση