iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
Παιδικός Σταθμός - ΚΔΑΠ

Κτιριακό και παιδαγωγικό λίφτινγκ στους παιδικούς


Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια που γίνεται για κτιριακή και παιδαγωγική αναβάθμιση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Πιλοτικά σε 2-3 παιδικούς σταθμούς εφαρμόζεται ήδη σε συνεργασία με το γνωστό Λακη Κουρετζή ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω παιχνιδιού. Εφόσον αξιολογηθεί θετικά θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους σταθμούς. Επίσης, έχει υπογραφεί σύμβαση με το πολυτεχνείο για την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση των παιδικών σταθμών, ενώ σε εξέλιξη βρίκεται και διαγωνισμός για λίφτινγκ στις αυλές των διδακτηρίων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση