iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΤΑΣΗ Παιδικός σταθμός

48 + 6 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μέχρι τις 7 Ιουλίου μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν μια από τις 48 θέσεις που προκηρύχθηκαν στους Παιδικούς Σταθμούς του Ηρακλείου. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής: 15 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 20 ΔΕ Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, 3 ΔΕ Μαγείρων και 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Όλοι οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου (όχι νωρίτερα) από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως την 31η Ιουλίου του 2017.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Θα προσμετρηθούν κριτήρια, όπως εμπειρία σε ανάλογη θέση, χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου, Μάρκου Παπαδόπουλου 4, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη Γεωργίας Κακουράκη, Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας 2810-300.100 και 2810-300.090).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.  

*Άλλες έξι*

Αυτές, όμως, δεν είναι οι μόνες προσλήψεις που θα γίνουν στους παιδικούς σταθμούς. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας, Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) Γιώργος Βουρεξάκης το Σεπτέμβριο θα προσληφθούν επίσης 6 γυμναστές, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί προκήρυξη και για μια θέση ΠΕ Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση