iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ΒΟΣΚΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Δηλώσεις κτηνοτρόφων για κτηνιάτρους εκτροφής


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

«Να δηλώσουν τον Κτηνίατρο Εκτροφής τους καταθέτοντας στo Κτηνιατρικό Κέντρο της περιοχής τους ή στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου συμπληρωμένο το Παράρτημα I, υπόδειγμα  1 της ΥΑ 1506/59229 υπογεγραμμένο με γνήσιο υπογραφής από τους ίδιους και από τον Κτηνίατρο Εκτροφής της επιλογής τους», καλεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.

Τα έγγραφα αυτά στη συνέχεια πρέπει να προωθηθούν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου. (Να κρατηθούν αντίγραφα στον ατομικό φάκελο του κτηνοτρόφου). Οι εγκεκριμένοι Κτηνίατροι Εκτροφής για την ΠΕ Ηρακλείου είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο μητρώο εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής.

Όσοι επιπλέον κτηνίατροι επιθυμούν να γίνουν Κτηνίατροι Εκτροφής στην περιοχής της ΠΕ Ηρακλείου να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση