iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΙΔΙ

Παιδεία είναι η συμπεριφορά μας...


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις μας, αλλά στη συμπεριφορά μας. Ολοένα και περισσότερο επιβεβαιώνουμε την άποψή μας αυτή, παρατηρώντας την κοινωνία γύρω μας να αλλάζει.

Το μορφωτικό μας επίπεδο ανεβαίνει, αλλά ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε χειροτερεύει... Έχουμε... θρασέψει, δυστυχώς! Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ δύσκολα πλέον λύνεται...


ΕΣΤ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση