iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
ΠΝΙΓΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Σειρά καυτών ευρωπαϊκών ζητημάτων συζητούνται σε συνεδρίαση


Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Παραθαλάσσιων Περιφερειών), που πραγματοποιείται στην πόλη Κάτκα της Φιλανδίας, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουνίου.

Συζητούνται θέματα αναφορικά με το επικείμενο δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία και οι επιπτώσεις του, η αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας, οι οικονομικές επιπτώσεις (5-18 δις Ευρώ ανά έτος) από τη διακοπή της Συνθήκης Σέγκεν, η δύσκολη αξιοποίηση του πακέτου «Γιούνκερ» από τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Στη συνεδρίαση τη Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά θέματα.

Συγκεκριμένα η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην Πολιτική Συνοχής, τα δυσμενή αποτελέσματα της μέχρι σήμερα και τι έπεται μετά το 2020.

Στην δεύτερη ενότητα συζητούνται θέματα προσβασιμότητας και νέων μεγάλων υποδομών που σχετίζονται με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και ο ρόλος των Περιφερειών.

Στην Τρίτη ενότητα για τα Θαλάσσια Θέματα θα προεδρεύσει ο Γιώργος Αλεξάκης ως Αντιπρόεδρος της CRPM.

Η τέταρτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη μεταναστευτική κρίση και πως την αντιλαμβάνονται οι Περιφέρειες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση