iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
TheLittleFoxandtheGiantStarsnodefullimage2

Βρεφοκομείο άστρων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Νεογέννητα αστέρια στον αστερισμό της μικρής αλεπούς ή Vulpecula στα Λατινικά. Η περιοχή είναι γνωστή ως Vulpecula ΟΒ1

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση