iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ξεκινούν οι εγγραφές (6 έως 30 Ιουνίου) στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Ιεράπετρας.

Η περίοδος των νέων εγγραφών είναι από τις 6 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου και αφορά νήπια τα οποία έχουν γεννηθεί από 1-10-2012 έως και  1/3/2014  (2,5 ετών την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ) καθώς και βρέφη από 08 μηνών έως 2,5 ετών, δηλαδή βρέφη που έχουν γεννηθεί από 2/3/2014 έως 1/1/2016.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς από την 6/6/2016 έως 30/6/2016 καθώς στα γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α από 10.00 έως 14.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση από τον φορέα (Διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο site του Δήμου Ιεράπετρας (http://www.ierapetra.gov.gr).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Ατομική κάρτα Υγείας νηπίου με πρόσφατο αποτέλεσμα Μαντού (σχετικό έντυπο είναι συνοδευτικό της αίτησης ).

4. Φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα εμβόλια του Νηπίου από το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας.

5. Εκκαθαριστικό 2015 (Φορ.έτος 2014).

6. Βεβαιώσεις εργασίας της μητέρας.

7. Αλλοδαποί. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (να είναι σε ισχύ)

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση και τα δηλούμενα στοιχεία αναγράφονται στο Έντυπο της αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.  Επίσης, σημειώνεται ότι επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αν, πως και με ποιους όρους θα λειτουργήσει το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ, που περιλαμβάνει δωρεάν φιλοξενία σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν όλους τους παιδικούς σταθμούς της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. του Δήμου Ιεράπετρας και ειδικότερα:

- Παιδικός σταθμός Ιεράπετρας (Φιλοθέου Α ,4) - Νήπια.

- Βρεφονηπιακός σταθμός Ιεράπετρας (Φιλοθέου Α,4) -Νήπια-- Βρέφη.

- Βρεφονηπιακός σταθμός Κάτω μεράς Ιεράπετρας (Ναυμαχία) -Νήπια- Βρέφη.

- Παιδικός σταθμός Γρά Λυγιάς για- Νήπια.

- Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας  Κεντριού - Νήπια- Βρέφη.

- Παιδικός Σταθμός Κάτω Χωριού- Νήπια- Βρέφη.

- Βρεφονηπιακός σταθμός Μακρύ Γιαλού Νήπια- Βρέφη.

Τέλος, τονίζεται ότι πέραν της εν λόγω αίτησης εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς  σκόπιμο είναι οι γονείς να κάνουν αίτηση και στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ, όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των αιτήσεων, καθώς μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση