iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Να εξετάσουμε με προσοχή το πάγιο αυτό αίτημα των ΔΕΥΑ


Επικοινωνία του βουλευτή Γιάννη Μιχελογιαννάκη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσον αφορά τον εξορθολογισμό του τιμολογίου με το οποίο η ΔΕΗ χρεώνει της ΔΕΥΑ.

«Παρ' όλο λοιπόν που οι ΔΕΥΑ είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και οι εγκαταστάσεις τους έχουν τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης, η ΔΕΗ τις χρεώνει, όπως χρεώνει τους οικιακούς καταναλωτές. Οφείλουμε να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή το πάγιο αυτό αίτημα των ΔΕΥΑ, καθώς βάση του χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων ο τελικός αποδέκτης των χρεώσεων αυτών, είναι οι πολίτες». Τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση