iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017
ΔΕΔΟΜΕΝΑ Υπολογιστής

Επιστημονικό Συνέδριο για τα Δεδομένα στο Ηράκλειο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Διοργανώνεται το 1ο Workshop «Data Driven World», έχοντας στόχο να φέρει σε επαφή ανθρώπους από  την έρευνα, τη πληροφορική, τη δημοσιογραφία, τη δημόσια υγεία, τους δημόσιους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την οικονομία και την ανάπτυξη, με τον κόσμο των Δεδομένων. Το Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται στο Ηράκλειο στις 3, 4 και 5 Ιουνίου.

Το 1ο  Workshop "Data Driven World", έχει στόχο να φέρει σε επαφή ανθρώπους από τα media, τη δημοσιογραφία, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία, τους δημόσιους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και την πολιτική, με τον κόσμο των Δεδομένων.

Η  πρώτη θεματική αφορά στις κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία, την πολιτική και τη δημοσιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω σε τεχνικές απόκτησης και επεξεργασίας Δεδομένων καθώς και στην άρτια παρουσίαση και σύνοψή τους.

Η δεύτερη θεματική αφορά στη Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά της Υγείας. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν μέσα από σύντομες διαλέξεις σε επαφή με τους δείκτες υγείας, τον τρόπο αξιολόγησης των Συστημάτων Υγείας και για το πως η αξιοποίηση των Δεδομένων Υγείας βοηθά την Οικονομία και τη βελτίωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού. Με τα τεχνικά σεμινάρια που ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να αποκτήσουν, να επεξεργασθούν και να παρουσιάσουν τα Δεδομένα Υγείας.

Το Data Workshop είναι ανοιχτό για όλους τους πολίτες  χωρίς προϋπόθεση προηγούμενης γνώσης ή εμπειρίας. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των Δεδομένων και ειδικότερα σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες για να μπορέσουν να αναλύσουν καλύτερα τις τάσεις της αγοράς, σε οικονομολόγους μελετητές για την αξιοποίηση έγκυρων και τεκμηριωμένων στοιχείων σε οικονομικές μελέτες, σε στελέχη της αυτοδιοίκησης για την ανάλυση των προβλημάτων της περιοχής τους, σε επαγγελματίες υγείας και στελέχη υγείας για την αξιολόγηση των πολιτικών υγείας Το πρόγραμμα είναι επίσης διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών στο χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, παρέχοντας γνώσεις στους ανθρώπους που επιθυμούν να μιλούν, να γράφουν και να ενημερώνουν με βάση τα δεδομένα.

Επίσης απευθύνεται στους Φοιτητές, τους Μεταπτυχιακούς και Υποψηφίους Διδάκτορες και ερευνητές, που αποτελούν μια μεγάλη κοινότητα που καθημερινά έρχεται σε επαφή με τα Δεδομένα και οφείλει να γνωρίζει καλά τον Κόσμο τους.

Αναλυτικό πρόγραμμα για το Συνέδριο και όλες οι σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο http://uocpga.gr/ddw/.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση