iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΟΜΒΟΣ ΓΑΖΙ

Επανεξετάζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης μας.

H ανωτέρω απόφαση με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης μας, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση