iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
Μεταπτυχιακό

Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Οικονομικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ημερίδα Ενημέρωσης για το καινούργιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Επιχειρηματική Οικονομική με τίτλο "Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα - ΤΙΜΕ ΜΒΕ" στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, 18 Μαίου 2016.


Πρώτη Ενότητα: Η επιχειρηματικότητα σαν αντίδοτο στην κρίση

19:00-19:10: Καθ. Ν. Κυλάφης, Μέλος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Η ανάγκη για εξωστρέφεια στην Ελληνική εκπαίδευση.

19:10-19:20: Καθ. Β. Τζουβελέκας, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Ο ρόλος του ΤΙΜΕ ΜΒΕ στην Ελλάδα της κρίσης.

19:20-19:40: Επ. Καθηγητής Α. Παναγόπουλος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σύντομη παρουσίαση του ΤΙΜΕ ΜΒΕ.


Δεύτερη Ενότητα: Κοιτώντας τις διεθνείς αγορές

19:50-20:00: Καθηγητής Αχ. Γραβάνης, Τμήμα Ιατρικής και ιδρυτής της εταιρείας Bionature, Φαρμακευτική καινοτομία: Από την ιδέα στην πράξη.

20:00-20:10: Γ. Μαυρογιάννης, Ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Ανέλιξις, Η ένδεια στελεχών και επιχειρηματικότητας ως εμπόδιο στην ανάπτυξη.

20:15-20:25: Αρτ. Σαϊτάκης, Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, Η εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας και οι νεοφυείς εταιρίες.

20:30-20:40: Γ. Επανωμεριτάκης, Διευθυντής Δικτύου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση