iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
μινωικές

Μινωικές Γραμμές: Κατακόρυφη αύξηση στα καθαρά κέρδη


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την καλύτερη επίδοση τους  επί των καθαρών κερδών κατά το πρώτο τρίμηνο μετά την είσοδο τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πέτυχαν οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε ,σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που έδωσαν στην δημοσιότητα και τα οποία αφορούν τους πρώτους τρεις μήνες του 2016. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση κατά 68,3% που ισούται με ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ ενώ η λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) έφθασε  στα € 8,5 εκ. ,επίσης αύξηση 19,1%.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις οικονομικές εξελίξεις :

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 32,3 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,5 εκ., ενώ τα  καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 4,0 εκ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το α' τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων από τα άλλα τρίμηνα του έτους. Εντούτοις, οι  Μινωικές Γραμμές πέτυχαν την καλύτερη οικονομική επίδοσή τους κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους μετά την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2016 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 0,6 εκατ., έναντι € 0,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις € 4,0 εκ., έναντι € 3,9 εκ.

Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός  της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 195,1 εκ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α' τριμήνου, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το α' τρίμηνο του 2016.

Μεταφορικό Έργο


Γραμμές Αγκώνα & Τεργέστη

Η Εταιρεία το α' τρίμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία  διακίνησε 45 χιλ. επιβάτες, 11 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 19 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 58,6% για τους επιβάτες, 57,8% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.


Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχει στην αγορά αυτή. Το  α' τρίμηνο του 2016, η Εταιρεία διακίνησε 122 χιλ. επιβάτες, 12 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 15 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 68,6% για τους επιβάτες, 66,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 49,7% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.


Τρέχουσες  Εξελίξεις

Τον Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία «Hellenic Seaways» και προχώρησε στην αγορά μετοχών από ενδιαφερόμενους μετόχους μειοψηφίας. Επιπροσθέτως, η διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας είναι σε εξέλιξη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό της κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στα επίπεδα του 46,0% περίπου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση