iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Προσλήψεις σε νοσοκομεία της Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Επικουρικό προσωπικό, πλην ιατρών, θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, πρωταρχικό μέλημα της είναι η προάσπιση της Υγείας των πολιτών της Κρήτης, καθώς και η ενίσχυση όλων των δημόσιων φορέων του νησιού. Σε αυτή την κατεύθυνση έγινε προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων θέσεων προς προκήρυξη και πλήρωση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Η υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της Ιεράπετρας, παρά το γεγονός ότι στο Νομό υπάρχουν περισσότερες Υγειονομικές Μονάδες, αποτελεί μέλημα της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, γεγονός που αποδεικνύεται από το σύνολο των θέσεων προσωπικού που βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης/προκήρυξης (σύνολο 14) στο Α' εξάμηνο 2016, σε αντίθεση με τα τελευταία 5 χρόνια που είχε γίνει μόνο μία κατ' εξαίρεση πρόσληψη Παθολόγου.

Αναλυτικά, από την προκήρυξη των 63 θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για όλες τις δημόσιες δομές της Κρήτης που βρίσκεται στο στάδιο των προσλήψεων, οι 4 θέσεις παραχωρήθηκαν στο Γ.Ν. Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης (Υγειονομική Μονάδα Ιεράπετρας) 1 ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 ΤΕ Χειριστών ιατρικών συσκευών, 1 ΠΕ Νοσηλευτών, 1 ΤΕ Νοσηλευτών.

Από τις 50 θέσεις μόνιμου λοιπού - πλην ιατρικού - προσωπικού που θα προκηρυχθούν για όλη την Κρήτη, οι 4 είναι για την Υγειονομική Μονάδα Ιεράπετρας. Από την προκήρυξη του επικουρικού λοιπού προσωπικού από τις 63 θέσεις, οι 3 παραχωρήθηκαν στην Υγειονομική Μονάδα Ιεράπετρας (ΔΕ Χειριστών ιατρικών συσκευών, ΔΕ Βοηθών ιατρικών εργαστηρίων, ΤΕ Νοσηλευτών).

Τέλος, αναφορικά με το ιατρικό προσωπικό, υπάρχουν καλυμμένες οι 28 από τις 37 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Επιπροσθέτως εργάζονται στην Υγειονομική Μονάδα Ιεράπετρας 1 Επικουρικός γιατρός Χειρουργικής, καθώς και 2 Ειδικευόμενοι. Επίσης προσφέρουν κλινικό έργο άλλοι 4 Ειδικευμένοι γιατροί (ΩΡΛ, Ορθοπεδικός και 2 Γενικοί γιατροί) καθώς και 5 Ειδικευμένοι Γενικοί γιατροί στο ΚΥ-ΤΕΠ.

Επειδή η 7η ΥΠΕ Κρήτης κατανοεί την αναγκαιότητα σταθερής και συνεχούς λειτουργίας του Παθολογικού Τμήματος της Υγειονομικής Μονάδας Ιεράπετρας, έχει προκηρύξει 1 θέση Παθολόγου μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, 1 θέση Επικουρικού γιατρού Παθολογίας και 1 θέση μόνιμου Επιμελητή Β΄ Βιοπαθολογίας. Το γεγονός ότι οι δύο οργανικές θέσεις Παθολόγων της Υγειονομικής Μονάδας Ιεράπετρας είναι καλυμμένες, δεν επέτρεψε σ' αυτή τη φάση, την προκήρυξη μονίμων θέσεων Παθολόγων.

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης υπέβαλε στο ΚΕΣΥΠΕ το Μάρτιο του 2016 την πρόταση αλλαγής του Οργανισμού της Υγειονομικής Μονάδας Ιεράπετρας, με σκοπό μεταξύ άλλων την αύξηση των οργανικών θέσεων Παθολόγων σε 4.

Προς περαιτέρω ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής της Ιεράπετρας, σας γνωρίζουμε ότι κανείς Παθολόγος δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση Επικουρικού γιατρού Παθολόγου.

Επιπλέον, είχε προταθεί από την 7η ΥΠΕ Κρήτης να προκηρυχθεί 1 θέση μόνιμου γιατρού Μαιευτήρα/Γυναικολόγου και η Υγειονομική Μονάδα Ιεράπετρας προτίμησε να προκηρυχθεί 1 θέση Βιοπαθολογίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση