iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
ΟΑΕΔ

Έως τις 9 Μαΐου οι αιτήσεις για την Κοινωφελή


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Παρατείνεται έως τις 9/5/2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προθεσμία αρχικά έληγε στις 25 Απριλίου, ωστόσο αυτή παρατάθηκε με απόφαση της διοικήτριας του ΟΑΕΔ.

Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ηλικίας από 18 ετών και γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ μπορεί όποιος θέλει να ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά με το ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων και ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, αυτά είναι επτά και είναι τα εξής:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Η αναπηρία του υποψήφιου ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5) Η ηλικία.

6) Ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

7) Ο αριθμός

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση