iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Τράπεζα της Ελλάδος

Αλά καρτ ρυθμίσεις κόκκινων δανείων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αλά καρτ ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων, ανάλογα με την πραγματική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, φέρνει ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το μοντέλο θα περιλαμβάνει, μειωμένες δόσεις, εκπτώσεις στα επιτόκια, ανταλλαγή κατοικίας με άλλη μικρότερου εμβαδού, ακόμα και διαγραφές οφειλών.

Βασικός στόχος είναι μέσα από την παροχή ισχυρών κινήτρων οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες οφειλές τους, ώστε να μειωθεί ο όγκος των «κόκκινων» δανείων και να απαλλαγούν από το βάρος τους οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει ρεπορτάζ του Έθνους προτείνεται στον επικαιροποιημένο Κώδικα να υπάρχει η πρόβλεψη ότι στην περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης χάσει το σπίτι του, να εξαλείφεται και το βάρος από τυχόν υπόλοιπο του δανείου.

Επίσης υπάρχει πρόταση στην περίπτωση που κάποιος είναι άνεργος να έχει διετή περίοδο χάριτος και μετά να επανεξετάζεται η περίπτωσή του.

Το πλαίσιο του Κώδικα είναι δεσμευτικό όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για τις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών. Παράλληλα η τράπεζα προχωρά στην αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με τη συναίνεσή του να αποτελέσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση