iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνάντηση για την αδήλωτη εργασία


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Διακλαδική συνάντηση για την αδήλωτη εργασία, παρουσία και του Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Ινστιτούτου εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στόχος της συνάντησης είναι η σύνταξη μίας «διαγνωστικής έκθεσης» για τον τρόπο αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, οι διαδεδομένες μορφές αδήλωτης ή μερικής αδήλωτης εργασίας, βασικά αίτια - εμπόδια, βελτίωση - αποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών κ.ά.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση