iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
κάρτα αλληλεγγύης

Καταβάλλεται η 8η δόση του επιδόματος ενοικίου


Στην 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί, θα προχωρήσει σήμερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά 3.542.336,47 ευρώ θα πιστωθούν στους 21.198 λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώριση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση