iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΔΕΗ

36 δόσεις για οφειλές στη ΔΕΗ-ανάσα μόνο για "έχοντες"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Προσπάθεια να διευκολύνει τους πελάτες της με οφειλές, καταβάλλει η ΔΕΗ όπως υποστηρίζει ,ωστόσο ακόμα και οι ρυθμίσεις με τις οποίες μπορεί να τακτοποιηθεί το χρέος δεν θα βοηθήσουν πολλούς πολίτες οι οποίοι απλά δεν έχουν τα χρήματα για να μπουν σε ρύθμιση. Ιδιαίτερα για ανέργους και όσους δυσκολεύονται ακόμα και  να προμηθευτούν τα απαραίτητα, οι ρυθμίσεις δεν θα δώσουν ουσιαστική ανάσα. Με τη διευκόλυνση πάντως οι καταναλωτές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στη ΔΕΗ σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση :

"Η ΔΕΗ, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών της, αποφάσισε σήμερα ένα νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό της ρόλο.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.

Μανόλης Παναγιωτάκης «όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν

τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο, εκτός των άλλων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπώνεπιχειρηματικών πελατών».


Συγκεκριμένα, σήμερα 29 Μαρτίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ,αποφάσισε τα εξής:

1. Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι

πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες

δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.

Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το

υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη

προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα

σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση

του διακανονισμού.

Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με

ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών.

2. Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες, οι Επαγγελματίες και οι Επιχειρήσεις, θα

μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο

Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής:


Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:

Προκαταβολή: μόλις το 5% της συνολικής οφειλής

Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ' αρχάς με το 30% του μέσου, σε

ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18

και μέγιστο τις 36.


Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή):

Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής 18 μηνιαίες δόσεις

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους

οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι

ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές

Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών

ρυθμίσεων.

3. Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία,λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενομήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός

ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την

προϋπόθεση καταβολής όλων - πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων.

Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να

ανταποκριθούν στη γενναιόδωρη αυτή νέα πρόταση για ρύθμιση. Ειδικά οι

επιχειρηματικοί πελάτες (επαγγελματίες και επιχειρήσεις), εφόσον ενταχθούν σε ρύθμιση, εκτός του ότι επιλύουν μια χρονίζουσα σοβαρή εκκρεμότητα τους,εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης «ΣΥΝΕΠΕΙΑ»που εγκαινιάζει η ΔΕΗ από 1ης Απριλίου το οποίο επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες παρέχοντας έκπτωση 10% στην αξία του ρεύματος.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση