iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΕΙΔΟΜΕΝΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΡΔΕΛΑΣ

"Είναι η πρώτη φορά που δεν βλέπω το μέλλον"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

"When I look at young people's eyes I see the future. It's the first time in my life I was looking to his eyes and I thought, No future".

"Όταν κοιτάζω τα μάτια των παιδιών, βλέπω το μέλλον.Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου , που κοίταζα στα μάτια του και σκεφτόμουν, δεν υπάρχει μέλλον".

Λίγα λόγια και μια φωτογραφία όλο ψυχή από το φωτογράφο Στυλιανό Παπαρδέλα, που βρέθηκε στην Ειδομένη και κατέγραψε με το φωτογραφικό φακό, ανθρώπους, στιγμές, βλέμματα, την ιστορία που γράφεται εκεί στα σύνορα και όλη η Ευρώπη συνεχίζει να της γυρίζει την πλάτη πεισματικά.

φωτογραφία : Στυλιανός Παπαρδέλας

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση